Beste Flash leden,

In de bijlage de notulen van de ALV van 18 december. Heb je op- of aanmerkingen op de notulen, stuur ze gerust.