Laatste nieuws
  1. teamindelingen
  2. Flash Nieuwleusen D2 sluit seizoen goed af
  3. Flash Nieuwleusen D2 wint laatste wedstrijd in De Schakel
  4. Huldiging Dames 5.
  5. Foto’s huldiging XC.

ledeninzet-ouderinzet

Volleybalvereniging Flash is evenals andere sportverenigingen in grote mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers om alle activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Flash heeft vele vrijwilligers; personen die zelf geen competitie spelen, maar zich wel belangeloos inzetten voor de club. Ook zijn er competitiespelende leden die, naast hun verplichte taken, zich extra inzetten voor Flash.

Ieder competitiespelend lid heeft het recht om deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde trainingen en wedstrijden. Daar tegenover staan een aantal plichten, zoals onder andere (vanaf C-jeugd) tellen bij wedstrijden, fluiten en/of het dienstdoen als zaalwacht. Hiervoor stelt de commissie wedstrijdzaken een takenschema op.

Flash verwacht van de ouders van de jeugdleden ook een bijdrage. De ouders van onze jongste jeugd (cmv-jeugd) worden ingezet bij de thuiswedstrijden van de cmv-jeugd (op- en afbouw velden en tellen bij de wedstrijden van de cmv-jeugd). Van de ouders van onze A-, B- en C-jeugd wordt verwacht, na overleg uiteraard, dat ze helpen in de kantine (bardienst of schoonmaak). Deze ouders krijgen ieder half jaar de mogelijkheid om hun voorkeur voor ondersteuning aan Flash kenbaar te maken. De ouders worden aangeschreven door de vrijwilligerscommissie en worden door de clubhuiscommissie ingedeeld (kantinerooster).