Laatste nieuws
  1. Flash Nieuwleusen Dames 1 pakt 3 punten in eigen huis!
  2. Flash Nieuwleusen Dames 2 is er ziek van
  3. Flash Nieuwleusen dames 1 wint met 3-1 van VC Zwolle dames 3!
  4. Flash Nieuwleusen dames 2 verliest met 3-1 in Ommen
  5. Flash Nieuwleusen dames 1 verliest met 3-1 van Volco

Taken leden

Volleybalvereniging Flash is evenals andere sportverenigingen in grote mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers om alle activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Flash heeft vele vrijwilligers; personen die zelf geen competitie spelen, maar zich wel belangeloos inzetten voor de club. Ook zijn er competitiespelende leden die, naast hun verplichte taken, zich extra inzetten voor Flash.

Ieder competitiespelend lid heeft het recht om deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde trainingen en wedstrijden. Daar tegenover staan een aantal plichten, zoals onder andere (vanaf C-jeugd) tellen bij wedstrijden, fluiten en/of het dienstdoen als zaalwacht. Hiervoor stelt de commissie wedstrijdzaken een takenschema op. Alle spelende leden vanaf de C-jeugd, ook leden die in een commissie zitten, worden ingedeeld in het taakschema. Het taakschema wordt per mail verstuurd en de donderdag voorafgaand aan de wedstrijd zaterdag per app (als herinnering).

Ben je verhinderd, dan ben je zelf verantwoordelijk voor vervanging/ruilen. Als er geruild wordt, graag doorgeven aan wedstrijdzaken@flashnieuwleusen.nl. Zo wordt er een overzicht gemaakt voor in de map bij de zaalwacht en is iedereen aan het einde van het seizoen evenveel ingezet.