Laatste nieuws
  1. CAKE-ACTIE
  2. SPORT VERBINDT EN GEEFT PLEZIER
  3. Snertpakket Drive Thru
  4. Algemene Leden Vergadering 15 december
  5. Dames 1 verliest van Simplex / SSS dames 1

Taken leden

Volleybalvereniging Flash is evenals andere sportverenigingen in grote mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers om alle activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. Flash heeft vele vrijwilligers; personen die zelf geen competitie spelen, maar zich wel belangeloos inzetten voor de club. Ook zijn er competitiespelende leden die, naast hun verplichte taken, zich extra inzetten voor Flash.

Ieder competitiespelend lid heeft het recht om deel te nemen aan de door de vereniging georganiseerde trainingen en wedstrijden. Daar tegenover staan een aantal plichten, zoals onder andere (vanaf C-jeugd) tellen bij wedstrijden, fluiten en/of het dienstdoen als zaalwacht. Hiervoor stelt de commissie wedstrijdzaken een takenschema op.