Laatste nieuws
  1. Flash recreanten dames voor 4de keer kampioen in Salland competitie
  2. In memoriam: Roel Kiers
  3. Flash Nieuwleusen D2 sluit af met winst.
  4. Flash Nieuwleusen heren 1 wint seizoen afsluiter.
  5. FLash Nieuwleusen dames 1 OP EIGEN KRACHT GEPROMOVEERD!

Contributie

De contributiebedragen staan onderaan deze pagina vermeld. De verenigingscontributie wordt per kwartaal geïnd via automatische incasso van de hiervoor opgegeven bankrekening.

Door de Nederlandse Volleybal Bond wordt een bonds- en regiocontributie geheven van de verenigingen, afhankelijk van het aantal leden, die bij de bond zijn aangemeld. Op grond van een ALV besluit genomen in het verleden worden alle leden van Flash bij de bond aangemeld. Deze “bondscontributie” wordt doorberekend naar de leden en (via automatische incasso) geïnd in de maand oktober van ieder jaar (of bij aanmelding na 1 oktober bij de eerste contributie-inning). De door te berekenen bondscontributie bedraagt momenteel € 17,50 per seizoen (ongeacht het soort lidmaatschap). Per speelseizoen 2024/2025 wordt dit verhoogd naar € 20,00.

Reductieregeling
Wanneer er uit 1 gezin (wonend op één adres) meer dan 3 personen lid zijn van onze vereniging, betalen alleen de 3 oudste leden (naar leeftijd) contributie. De andere gezinsleden zijn dan vrij van contributie. De bondscontributie dient ieder lid wel te betalen.


Overzicht contributiebedragen 

(vanaf januari 2023)

Soort Lid Per maand (euro)
Senioren
Senioren die meetrainen met competitieteam
 € 26,00
 € 20,50
Junioren  € 20,50
CMV 1x trainen
CMV 2x trainen
 € 11,00
 € 16,00
Recreanten (maandag)  € 10,50
Recreanten (woensdag)  € 12,50
Verenigingsleden  €   5,00
1x trainen korting -€   5,00

 
Bij alle teams die de beschikking krijgen over een trainingspak en een tas van Flash wordt € 1,75 per maand bij de verenigingscontributie opgeteld (alle competitie spelende teams (m.u.v. de CMV-teams)).

Er wordt ook eenmalig een bedrag voor het wedstrijdbroekje afgeschreven, voor een herenbroekje € 12,- en voor een damesbroekje € 17,50. Zodra er een nieuw wedstrijdbroekje moet komen, kan dit via de clubwebshop aangeschaft worden.

Jeugdsportfonds
Zijn de kosten voor de contributie van Flash een probleem? Misschien is dan een bijdrage uit het Jeugdsportfonds Dalfsen mogelijk. Het Jeugdsportfonds Dalfsen is aangesloten bij het Jeugdsportfonds Overijssel en heeft als doel om kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) van financieel minder draagkrachtige gezinnen een kans te bieden, deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Het fonds betaalt namelijk de contributie en eventuele sportattributen voor deze kinderen tot een maximum van € 225 per kind per jaar.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk dan naar bijgevoegde spelregels of raadpleeg de website http://overijssel.jeugdsportfonds.nl

Volleybalvereniging Flash is een van de sportverenigingen met de laagste contributies in Nieuwleusen en omstreken.