Laatste nieuws
  1. Flash recreanten dames voor 4de keer kampioen in Salland competitie
  2. In memoriam: Roel Kiers
  3. Flash Nieuwleusen D2 sluit af met winst.
  4. Flash Nieuwleusen heren 1 wint seizoen afsluiter.
  5. FLash Nieuwleusen dames 1 OP EIGEN KRACHT GEPROMOVEERD!

Ereleden

“Ereleden zijn diegenen die, op voordracht van het bestuur, door de algemene vergadering als zodanig worden benoemd, op grond van de omstandigheid, dat zij zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.”

Volleybalvereniging Flash heeft in de loop van de jaren zes ereleden benoemd: Martin Flier, Wim Zieleman, Theun Oosterhuis, Roel ter Horst, Klaas Jan Talen en Theo Post. De reden van benoeming van deze heren tot ereleden was hun zeer vergaande betrokkenheid bij de vereniging, de diverse functies die ze hebben bekleed en hun enthousiaste inzet voor de vereniging.

SONY DSC

Martin Flier (erelid vanaf 1978)
Martin is de initiatiefnemer geweest om te komen tot oprichting van de volleybalvereniging Flash Nieuwleusen. Als leerkracht bewegingsonderwijs aan de toenmalige MAVO “De Rank” startte hij met de opzet van het volleybalspel binnen de school. Met een aantal leerlingen formeerde hij een jongens- en meisjesteam. Vanaf 1976 werd de vereniging officieel lid van de Nederlandse Volleybalbond en werd er door diverse teams deelgenomen aan de competitie.

Martin is jarenlang trainer/coach geweest en was zelf actief als spelend lid. In 1993 stelde hij een beker beschikbaar voor het door het bestuur te benoemen “lid van verdienste”. Deze beker wordt nog jaarlijks door hem uitgereikt aan een lid die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt binnen de vereniging. Martin is de oom van internationaal sterspeelster Manon Flier. Zij startte eveneens haar volleybalcarrière bij onze vereniging.

SONY DSC

Wim Zieleman (erelid vanaf 16 maart 1992)
Wim is sedert de oprichting in 1968 tot aan zijn overlijden in 1998 altijd zeer betrokken geweest bij de vereniging. Hij heeft diverse functies bekleed als commissielid binnen de toernooicommissie, de latere activiteitencommissie en als secretaris binnen het bestuur. Onder zijn leiding werd de vereniging in 1976 lid van de Nederlandse Volleybalbond en kwam er notariële vastlegging van verenigingsstatuten in 1979. De vereniging werd officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Meer dan 25 jaar was hij speler van het eerste herenteam van de vereniging. Als spelend lid ontving hij in 1992 de bronzen speld van de Nevobo vanwege zijn 400-ste wedstrijd in het eerste herenteam. Behalve bestuurssecretaris, was hij actief als lid van de evenementen- c.q. feestcommissie. Tevens droeg Wim bij aan zijn verenigingsplicht door jarenlang als arbiter te functioneren op districtsniveau. Hij maakte in 1993 deel uit van de jubileumcommissie voor het 25-jarig bestaan van Flash.

SONY DSC

Theun Oosterhuis, Klaas Jan Talen en Roel ter Horst
In een bijzondere algemene ledenvergadering op 13 mei 2000 heeft het bestuur besloten voor te stellen deze heren te benoemen tot ereleden van de vereniging.

In de hoedanigheid als dagelijks bestuur van de vereniging hebben zij zich vanaf december 1993 tomeloos ingezet om te komen tot realisatie van een eigen onderkomen voor onze vereniging. Theun in de functie als voorzitter, Roel als secretaris en Klaas Jan als penningmeester. Na ruim zes jaar resulteerde dit in de opening van ons eigen “Flashpoint”. Klaas Jan heeft daarna nog een aantal jaren leiding gegeven aan de clubhuiscommissie en is op dit moment nog altijd actief als arbiter en spelend lid van de vereniging (al meer dan 25 jaar). Klaas Jan is de grondlegger van de “vrijdagavondcompetitie”. Hij heeft 13 jaar deze volleybalcompetitie voor straten, bedrijven, vrienden en families georganiseerd.

SONY DSC

Theo Post (erelid vanaf 29 oktober 2012)
Theo is van 1990-2012 in diverse functies actief geweest binnen het bestuur. Voor zijn bestuursperiode maakte Theo deel uit van de toernooicommissie, later activiteitencommissie (1985-1990). Deze commissie legde de basis voor verschillende activiteiten als het “Plus Bakker”-toernooi en het Martin Flier Mix-toernooi. Tijdens zijn eerste bestuurslid-jaren was hij o.a. verantwoordelijk voor het technisch beleid binnen de vereniging. In deze periode werd het prestigieuze jeugdplan “Flits” gerealiseerd o.l.v. ons prominente oudlid Arjen Boonstoppel. Dit plan resulteerde uiteindelijk in een aantal nationale kampioenschappen bij de C- en D-jeugd. (1995, 1996 en 1997).  Naast zijn bestuurlijke taken trainde en coachte Theo een aantal jaren jeugdteams. Tevens floot hij een vijftal jaren als arbiter op districtsniveau. Theo zijn passie was zes jaar lang radioreporter bij Radio Nieuwleusen, waar hij o.a. verslag deed van Nationale Jeugdkampioenschappen, grote toernooien, wedstrijden van de eerste teams van onze vereniging en de festiviteiten rond het 25-jarig jubileum van onze vereniging. Theo maakte in 2008 deel uit van de jubileumcommissie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de vereniging. Theo is al meer dan 25 jaar spelend lid van de vereniging. Op nationaal niveau organiseert Theo al ruim tien jaar lang i.s.m. de Nevobo de Nationale Open Clubkampioenschappen in Nieuwleusen en is onze vereniging vanaf 2008 een aantal jaren een weekend lang gastheer voor meisjes Jeugd Oranje geweest. Voor dit alles ontving hij op 29 oktober 2012, naast het erelidmaatschap van de vereniging, de bronzen speld van de Nevobo.