Zonder scheidsrechters geen wedstrijden. Daarom deed volleybalvereniging Flash ook dit jaar weer mee aan de “Week van de Scheidsrechter”. Een onderdeel vanuit het actieplan Veilig sportklimaat, welk onderdeel de Nederlandse Volleybalbond en Flash van harte ondersteunen.

Op zaterdag 14 oktober werden alle scheidsrechters extra in het zonnetje gezet en de Flash-leden die de bok ook beklimmen zullen ook een blijk van waardering van Flash ontvangen.