In aanwezigheid van vele leden hield Flash dinsdag 19 december haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Er werd terug en vooruit gekeken door de voorzitter en de bestuursgroepen. Uiteraard kwam het financiële plaatje van de vereniging ook aan bod en stond De Spil ook op de agenda. Tevens zijn er 2 nieuwe bestuursleden welkom geheten, Monique Wieling als secretaris en Lennie Wiersma voor de bestuursgroep Facilitaire Zaken. Ook werd Sjouke Kooistra, bestuursgroep Marketing & Communicatie, weer voor 3 jaar benoemd. De vergadering werd afgesloten met een spel en alle aanwezigen werden bedankt voor hun aanwezigheid en uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 5 januari 2018.