Diep ontroerd ontvingen wij het bericht dat op vrijdag 21 december jl. plotseling is overleden onze oud-voorzitter en erelid Theun Oosterhuis.

Theun heeft zich vanaf 1993 als voorzitter van onze vereniging met een tomeloos enthousiasme ingezet om te komen tot de realisatie van een eigen onderkomen. Hij was van mening dat een vereniging van ruim 350 leden het recht had op een “eigen huis” waar alle leden van jong tot oud zich thuis zouden voelen. Een ruimte die een bindende factor zou bieden aan leden, teams en gasten. Als betrokken lid vond Theun dat een eigen clubhuis onmisbaar was voor een grote vereniging als Flash.

Als spelend lid was Theun enthousiast, gedreven en sociaal betrokken. Hij vond ook in de sport de teamgeest “het samen een resultaat neerzetten” van grote waarde. De volleybalsport liep als een rode draad door het hele gezin Oosterhuis.  De kinderen Sander, Marieke en Wouter kregen het enthousiasme van huis uit mee.

Onder Theun`s bezielende leiding en grote deskundigheid wist hij in 2000 tegelijkertijd met de bouw van een tweede sporthal “ons” Flashpoint te realiseren. Op zaterdag 13 mei van dat jaar werd Theun na de opening van “zijn” Flashpoint tijdens een extra algemene  ledenvergadering door de leden benoemd tot erelid van Flash.

De vereniging is Theun zeer veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor Flash heeft betekend. Zonder hem was het Flashpoint er nooit gekomen. Flashpoint heeft ons ruim 18 jaar als volleyballers van Flash het gevoel gegeven “thuis te komen”.

We wensen Roelie, haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur, commissies, leden en vrijwilligers volleybalvereniging Flash Nieuwleusen.