Met ontzetting ontvingen wij het bericht dat op zondag 8 augustus jl. op 75-jarige leeftijd onverwachts is overleden ons oud-bestuurslid en oud-voorzitter Klaasje Tempelman.

Klaasje heeft zich vanaf 1984 als bestuurslid en van 1990 tot aan 1993 als voorzitter van onze vereniging met veel enthousiasme ingezet om het volleybal in Nieuwleusen naar een hoger plan te tillen. De vereniging Flash groeide in één decennium van ruim 250 naar bijna 400 leden.

Mede dankzij haar inbreng werden er binnen Flash verschillende commissies gevormd:                                          de toernooicommissie (later activiteitencommissie), die als taak meekreeg om voor alle geledingen een toernooi te organiseren. Klaasje zag ook vooral het belang van volleybal als breedtesport. Zij zette zich jarenlang in voor een goede organisatie van het zomeravondtoernooi (later Plustoernooi) in het Noorderpark. Vele buurten, straten, bedrijven en verenigingen namen deel aan dit evenement; de commissie Jeugd en Techniek, die de verbinding moest leggen tussen de technische zaken binnen de vereniging met de jeugdwerkgroep. Tijdens haar bestuursperiode werd het Jeugdwerkplan geschreven en werd er een Technisch Coördinator benoemd die vooral moest zorgen voor een goede doorstroming van (getalenteerde) jeugd naar de senioren. Het grootste voorbeeld hiervan is oud-international Manon Flier. Mede hierdoor werden in deze jaren bij de jeugd van Flash de grootste successen geboekt tijdens de Open en Gesloten Jeugdkampioenschappen met zelfs enkele Nationale Jeugdkampioenschappen voor Flash Nieuwleusen.

Na haar bestuursperiode bleef zij het belang zien van een goede jeugdopleiding en was zij jarenlang nauw verbonden, ook als sponsor aannemersbedrijf Tempelman, aan de jongste jeugd (de mini’s) van Flash. Haar nauwe verbondenheid met de club uitte zich in het regelmatig bezoeken van wedstrijden en toernooien en het trouw bezoeken van ledenvergaderingen en festiviteiten van de vereniging.

Het enthousiasme voor de volleybalsport liep als een rode draad door het hele gezin Tempelman: niet beoefende alleen Klaasje zèlf het mooie spelletje volleybal; ook haar echtgenoot Anton heeft jarenlang bij de recreanten gevolleybald. Haar dochter Edith heeft een aantal jaren in het eerste damesteam van Flash geacteerd. Later werd de volleybalfamilie gecompleteerd met schoonzoon Arjen Boonstoppel, die evenals de anderen de volleybalsport hoog in het vaandel had staan en ook geen onbekende was binnen onze vereniging.

De vereniging is Klaasje zeer veel dank verschuldigd voor alles wat zij voor Flash heeft betekend. Zonder haar was Flash nooit de vereniging geworden die het nu is. Een vereniging voor iedereen op diverse niveaus: van jeugd tot senior, van toptalent tot recreant.

We wensen haar echtgenoot Anton, haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur, commissies, leden en vrijwilligers volleybalvereniging Flash Nieuwleusen.