In memoriam

Aart W. Beelen

Afgelopen week ontvingen wij het verdrietige bericht dat op donderdag 19 januari jl. op 83-jarige leeftijd na een kort ziekbed toch nog onverwachts is overleden ons oud-bestuurslid Aart Beelen.

Aart heeft zich vanaf 1986 tot 1993 als bestuurslid en secretaris van onze vereniging met veel enthousiasme ingezet om het volleybal in Nieuwleusen, maar ook vooral op districtsniveau te professionaliseren. Tijdens zijn bestuursperiode groeide de vereniging van ruim 250 naar bijna 400 leden. Aart wist met zijn bestuurlijke ervaring, kennis van zaken, slagvaardigheid, recht-door-zee mentaliteit en verantwoordelijkheid voor de vereniging Flash op de kaart te zetten. Flash groeide uit naar een volleybalvereniging met naam en faam. Aart heeft jarenlang als manager van het eerste herenteam een actieve bijdrage geleverd aan de vereniging tijdens competitiewedstrijden en toernooien. Zijn echtgenote Janny en zijn kinderen Henk-Jan en Petra hebben ook jarenlang bij Flash gevolleybald op een verdienstelijk niveau.

Tijdens zijn bestuursperiode bij Flash kroop het (bestuurlijke) bloed waar het niet gaan kon en zette Aart zich ook buiten Flash met volle overtuiging in voor de volleybalsport. Eerst als voorzitter van het district Noord-West Overijssel en later binnen de regio Noord-Oost.

De Nederlandse Volleybalbond besloot begin deze eeuw tot een schaalvergroting van alle landelijke regio’s om op deze manier te komen tot efficiencyverbetering en versterking van de organisatie. Vanaf 2005 startte de regio Noord-Oost fusiebesprekingen met de toenmalige regio IJssel-Wadden om tot één grote regio Noord te komen. Aart was tijdens deze fusiebesprekingen één van de stuwende krachten achter de nieuw te vormen regio. Mede dankzij zijn inzet, enthousiasme en toekomstvisie was hij één van de grondleggers van de nieuwe regio. Vanwege deze succesvolle schaalvergroting heeft de bond besloten om dezelfde structuur en organisatie toe te passen bij de fusie van de regio’s naar de huidige regio’s Oost, West en Zuid.                                                                  Voor Aart zijn grote bijdrage aan deze fusie, zijn opvallende en vooruitstrevende werk voor het volleybal en de volleybalsport in het algemeen werd hij op de fusievergadering in 2009 benoemd tot lid van verdienste van de NeVoBo met dank voor ruim 30 jaar bestuurlijke inzet voor de volleybalsport.

Na Aart zijn actieve bestuursperiode voor Flash en de Nevobo bleef zijn belangstelling voor het mooie spelletje volleybal aanwezig. Tijdens de competitiewedstrijden van Flash en tijdens een NOJK-toernooi was hij vaak in het gezelschap van zijn echtgenote Janny als toeschouwer te vinden in sporthal de Schakel en later in het Kulturhus de Spil te Nieuwleusen.  

De vereniging is Aart zeer veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor Flash, maar vooral ook voor de volleybalsport in zijn algemeenheid heeft betekend.

We wensen zijn echtgenote Janny, haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit grote verlies.

 

Bestuur, commissies, leden en vrijwilligers volleybalvereniging Flash Nieuwleusen.