Aan alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en betrokkenen van volleybalvereniging Flash Nieuwleusen,

Via deze weg willen we jullie op de hoogte brengen van een zorgelijke situatie binnen onze mooie vereniging.
 
“De ondernemende volleybalvereniging met een sportieve verenigingscultuur”
 
Dit is de missie van onze volleybalvereniging Flash Nieuwleusen. Om ondernemend te blijven en de sportieve verenigingscultuur te behouden zijn er veel vrijwilligers nodig. Binnen Flash zijn er vrijwilligers actief die hun verantwoordelijkheid nemen, taken oppakken en uitvoeren. Als bestuur waarderen wij dat enorm!

Het lijkt of alles doordraait en het heel vanzelfsprekend is dat een scheidsrechter de wedstrijd fluit, er leden binnen commissies actief zijn om alles op rolletjes te laten verlopen, kleding wordt geregeld, een trainer/coach voor het team van je zoon/dochter staat en dat er een trainersbijeenkomst wordt gehouden.

Helaas is de werkelijkheid anders en constateren we dat er dringend mensen nodig zijn om verschillende functies binnen onze vereniging in te vullen. Het bestuur is op dit moment te veel uitvoerend bezig en komt nauwelijks aan besturen toe. Besturen is van belang om in de toekomst zowel sportief als organisatorisch en financieel een gezonde vereniging  te zijn en te blijven. Daarnaast zien we dat er een heel aantal vrijwilligers meerdere taken uitvoeren waardoor de draaglast voor hen nog zwaarder wordt.

De volgende functies worden nu niet ingevuld of onvoldoende:

Bestuur
•    Secretaris
•    Bestuurslid Marketing & Communicatie

Commissies
•    Technische commissie: TC-lid CMV (2x) en TC-lid jeugd ABC
•    Wedstrijd coördinator CMV (2x)
•    Scheidsrechter coördinator

Daarnaast zijn we op zoek naar trainers/coaches voor onze CMV lijn zodat ook zij kunnen blijven volleyballen.

We doen nog 1 keer een dringende oproep aan jou als lid, ouder/verzorger of betrokkene om op te staan en een functie op te pakken. Zie bijlage voor de vacatures. Voor meer info of aanmelden mail naar: secretaris@flashnieuwleusen.nl of spreek ons aan. Wanneer zich geen of onvoldoende mensen hebben gemeld zal het niet mogelijk meer zijn om onze vereniging goed te besturen. Dat zal over de gehele linie (van CMV tot aan senioren) grote gevolgen hebben. Voor het komende seizoen zou dat kunnen betekenen dat er geen teams opgegeven gaan worden voor de competitie. We gaan ervan uit dat het zover niet hoeft te komen en we met z’n allen de schouders eronder zetten om onze mooie vereniging draaiende te houden!

klik hier voor de bijlage

Met vriendelijke groet,

Bestuur volleybalvereniging Flash Nieuwleusen

Diana Bovet, Bert Wienen, Elissa Schoemaker, Tanja Evenboer