Beste Flash leden,

Algemene Ledenvergadering 2019
Wanneer: dinsdag 17 december om 20:30 uur
Waar: aula van het Agnieten college in de Spil

Klik hieronder op de button voor de notulen van de ALV van vorig jaar.