Bij de oprichting van het Flashpoint zijn er obligaties uitgegeven (destijds a 100 gulden). Alle uitgelote obligaties van de afgelopen 4 jaar + nog reeds openstaande obligaties worden gepubliceerd in de Marskramer en zijn hieronder terug te lezen.

Deze aflosbaar gestelde obligaties moeten conform de obligatie voorwaarden één jaar na de datum betaalbaar gesteld worden. Gebeurt dit niet, dan vervalt het geld ten gunste van de vereniging.